Vad kan vi hjälpa dig med?


Vi är en Uppsala-baserad städfirma som heter Nox. Det är ett kort och udda namn som är ett resultat av vårt sätt att marknadsföra oss på då över 90% av vår växande kundstock av tusentals privatpersoner och företag kommer in till oss via rekommendation. Vi vet att postiva kundintryck är det som ger oss nya kunder. Vårt motto är därför att ”kundens upplevelse är allt”.

Varför då anlita just oss?


Vi har tagit fram ett väl genomarbetat koncept för varje tjänst som vi erbjuder som bygger på vår grundvärdering att kundens upplevelse är allt. Vår omfattande internutbildning och kvalitetssäkring av varje enskilt uppdrag syftar till att hela företaget arbetar mot samma mål är nyckeln i vårt koncept. Allt från bokning till utförandet av tjänsten är anpassad för att vara så smidig som möjligt för dig som kund.